§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów.
 2. Właścicielem sklepu i Sprzedawcą jest: Marek Kosterski, prowadzący działalność nierejestrowaną z siedzibą 53-614 Wrocław, ul. Bolesławiecka 3/1.
 3. Adres do zwrotów i reklamacji: Marek Kosterski, ul. Bolesławiecka 3/1, 53-614 Wrocław.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.
 6. Ceny Produktów widocznych w Sklepie są cenami brutto (zawierają VAT).
 7. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia.
 8. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.

 

§2 ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Sposób dostawy jest wybierany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 5. Koszty dostawy są naliczane zgodnie z cennikiem i są one doliczane do kosztów Zamówienia.
 6. Sposoby płatności za zamówienie:
  • przelew elektroniczny, z wykorzystaniem bramki płatności zainstalowanej w Sklepie Internetowym
 7. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 3 dni roboczych skutkuje jego anulowaniem.
 8. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Paczkomatu Inpost lub Orlen Paczka, do automatu paczkowego wskazanego przez klienta podczas składania zamówienia.
 9. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony w opisie danego produktu. Do terminu realizacji należy doliczyć czas dostawy.

 

§3 WARUNKI REKLAMACJI

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres: Marek Kosterski, ul. Bolesławiecka 3/1, 53-614 Wrocław.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji i prześle informację zwrotną drogą mailową.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§4 WARUNKI ZWROTÓW

 1. Kupujący może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ktostrzeli@gmail.com.
 2. Produkt musi być w stanie nienaruszonym i nie może nosić śladów używania.
 3. Produkty personalizowane, czyli wykonane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
 4. Po dostarczeniu przesyłki zwrotnej na adres Sklepu, zostaje zwrócona kwota za Produkt i koszty dostawy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Możliwe koszty związane ze zwrotami, które zobowiązany jest ponieść konsument: 
  • a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • b. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. W terminie 14 dni od odstąpienia przez Kupującego od umowy, Właściciel Sklepu zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie w sklepie, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie, są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.